ÄO-testin sekä IQ-test.eu:n (PIQeu) palveluiden lokalisoitujen versioiden käyttöehdot (fi)


Nämä liike-ehdot säätelevät ao-testi.iq-test.eu (ja paikallisten äö-testi verkkotunnusten) Järjestelävalvojan ja ao-testi.iq-test.eu:n (ja paikallisten verkkotunnusten) Käyttäjän välistä suhdetta.

1. ao-testi.iq-test.eu projektin määrittely ja perusmääritelmät

I&Q GROUP, spol. s r.o. jolla on rekiteröity toimisto, jonka osoite on Praha, Troilova 12, Postal Code: 108 00, Y-tunnus: 27488268, Hradec Kraloven Käräjäoikeuden kaupparekisterissä C-ostastossa, lisäys 21977, (tästedes ainoastaan "Järjestelmänvalvoja"), valvoo ao-testi.iq-test.eu:n internet-projektia (vastedes ainoastaan "IQeu"), jossa kävijät (tästedes ainoastaan "Käyttäjät") voivat saada selville oman ÄO:nsa ja oman maansa keskiverto ÄO:n.
Perusmääritelmät:
ÄO = älykkyysosamäärä on älykkyysindeksi, jonka normaali keskiarvo on 100 ja jonka normaal poikkeama on 15
Testi = joukko tehtäviä ja mahdollisia vastauksia, joihin on olemassa vain yksi vastaus, joka on paras ja loogisin. Testit pystyvät mittaamaan eri ÄO-tyyppejä (luonnollista älykkyyttä, nymeeristä alykkyyttä, kolmiulotteista alykkyyttä jne.) ja niiden tuloksista muodostetaan yksi ainoa ÄO-arvo. Mitä enemmän testejä Käyttäjä suorittaa, sitä tarkempi tämä arvo on.
ao-testi.iq-test.eu:n (tästedes ainoastan "PIQeu") palvelujen käytöehdot = ne ehdot, jotka määräävät, mitkä ovat IQeu:hun osallistuvien (Järjestelmänvalvoja ja Käyttäjät) oikeudet ja velvollisuudet Päivitetty versio PIQeu:sta löytyy URLista http://ao-testi.iq-test.eu/aeo-testin-sekae/. Järjestelmänvalvoja pidättää itsellään oikeuden muuttaa PIQeu;ta, ja kukin muutos on voimassa siitä päivästä eteenpäin, jona ko. muutos julkaistaan yllä mainitulla websivulla.
Järjestelmänvalvoja = osapuoli, joka huolehtii siitä, että serveri ja IQeu:n tarjoamiseksi vaaditut käyttösovellukset toimivat ongelmattomasti.
Käyttäjär = testin suorittava kävijä tai järjestelmään rekisteröitynyt henkilö

2. Osapuolten oikeudet ja velvollsuudet

Järjestelmänvalvojalla:

 • On oikeus ottaa Käyttäjään yhteyttä mhin aikaan tahansa, millä tavalla tahansa ja mitä tahansa asiaa koskien
 • On oikeus sopia yksittäisistä käyttöehdoista muiden IQeu:hun osallistuvien kanssa
 • On oikeus poistaa Käyttäjä ilmoittamatta tälle mitään syytä

Käyttäjällä:

 • On oikeus ottaa yhtettä IQeu:n Järjestelmänvalvojaan
 • On oikeus ilmoittaa lopettavansa toimintansa IQeu:ssa ilmoittamatta siihen mitään syytä
 • On velvollisuus noudattaa voimassa olevia PIQeu:n ehtoja
 • On maksettuaan oikeus tietää ÄO-testinsä tulos, ja sinnä tapauksessa, että tulosta ei ole myönnetty, on hänellä oikeus ottaa yhteyttä Järjestelmänvalvojaan ja vaatia hyvitystä, muttei rahanpalautusta
 • Antaessaan henkilötietonsa, Käyttäjä myöntää Järjestelmänvalvojalle oikeuden syöttää nämä tiedot omaan tietokantaansa ja käyttää näitä tetoja ottaakseen käyttäjään yhteyttä. Järjestelmän valvoja takaa sen, ettei tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle, ja että tiedot voidaan pyynnöstä poistaa tietokannasta. Käyttäjä suostuu tähän lausuntoon joko rekisteröityessän tai testin suorittaessaan.

3. Eri osapuolten osallistuminen IQeu:hun

Järjestelmänvalvoja:

 • Osallistuu IQeu:hun sen alkamisesta sen päättymiseen asti tai kunnes luovuttaa IQeu:n jollokin toiselle osapuolelle
 • Huolehtii PIQeu:m jatkuvuudesta ja vähentää sen pettämisestä aiheutuvía seurauksia

Käyttäjä:

 • Osallistuu IQeu:hun testin suorittamsesta tai reksteröitymsestä eteenpäin
 • Voi missä tahansa kirjautua tiedonsaajanksi, antamalla sähköpostiosoitteensa rekisteröinnin yhteydessä
 • Voi missä vaiheessa tahansa lopettaa IQeu:hun osallistumisen

4. Yksittäisten osapuolten velvollisuudet

IQeu:hun osallistuvat ainoastaan vastuussa niistä asioista, joihin he voivat omalla toiminallaan vaikuttaa.
Järjestelmänvalvoja

 • On vastuussa PIQeu:n jatkuvuudesta
 • Ei ole vastuussa Käyttäjän maksukyvystä

Käyttäjä:

 • On vastuussa PIQeu:n jatkuvuudesta

5. Maksujärjestelmät

Järjestelmänvalvoja huolehtii maksujärjetelyistä. Maksujärjestelmät ja tuloksensaantimaksut määrätyvät Käyttäjän valitseman sijainnin mukaan. Jos Käyttäjä valitsee muun sijainnin muin sen misä hän sillä hetkellä todellisuudessa on, ei hän luultavasti pääse edes käsiksi tuloksiin
Lista maista, maksutavoista ja hinnoista:

ao-testi.iq-test.eu: 5 EUR

6. Henkilötietosuoja, tekijänoikeus

IQeu:hun osallistumisen aikana voidaan vaihtaa henkilökohtaisia tietoja (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, sosiaaliturvatunnus jne.). Tällaiset henkilötiedot ovat luottamuksellisia ja kuuluvat vain niiden tietoon, jotka näitä tietoja vaihtavat keskenään. Kummatkin osapuolet lupautuvat sihhen, etteivät luovuta näitä tietoja kolmansille osapuolille missään muodossa (painetussa, sähköisessä, jne.), lukuunottamatta tilastollisia yleiskatsauksia , joita ei voida liittyy kehenkään nimenomaiseen henkilöön. Lisäksi, IQeu:n Järjestelmänvalvoja pidättää itsellään oikeuden suorittaa analyysejä muiden IQeu:hun osallistuvien käyttäytymisestä ja aikanaan luovuttaa tästä saatu tieto kolmannelle osapuolelle, yksinomaan tilastollisen tiedon muodossa, jota ei voida liittää kehenkään nimenomaiseen henkilöön.

7. Tuki

Talousasioissa ota yhteyttä:
Sähköposti: 1
Teknisissä asioissa ota yhteyttä:
Sähköpostiosoite: 2
IQeu Järjestelmänvalvolvaja voi poistaa nimenomaisen osapuolen kaikki tiedot, siinä määrin kun se on taloudellisesti järkevää, ko. Osapuolen omasta pyynnöstä
Päivitetty ja julkaistu 24 joulukuuta 2006
Nämä ehdot astuvat voimaan 24 joulukuuta 2006
(tai välittömästi siitä hetkestä, jolloin uusi rekisteröityminen tapahtuu tai testi suoritetaan)
Luonut I&Q GROUP, spol. s r.o. (c) 2006