FAQ

 • Mitä älykkyys on?
  Älykkyys on älyllistä kapasiteettia ratkaista uusia tai monitahoisia tilanteita, kykyä oppia kokemuksistaan, kykyä sopeutua, kykyä ymmärtää oikein monimutkaisia yhteyksiä ja suhteita, joiden avulla voi ratkaista uusia ongelmia ja orientoitua eri tilanteissa. Se on todennäköisesti eniten tutkittu kyky, jonka moderni psykologia tunnistaa. Älykkyysosamäärä on tapa mitata älykkyyttä.
 • Mikä on älykkyysosamäärä (ÄO)?
  Älykyysosamäärä (ÄO) on luku, joka kuvaa henkilön älykkyyttä suhteessa muuhun väestöön.
 • Mikä on keskimääräinen ÄO?
  Keskimääräisen ÄO:na pidetään väliä 90 -110, johon kuuluu noin 50 % väestöstä.
 • Mitä älykkyystasoja on olemassa?
  1. yli 140: Neron äly – ehdoton ominaisuus luovassa toiminnassa, antaa muille oppimisen suuntaa (0,2 %).
  2. 140 tai alle: Poikkeuksellisen korkea älykkyys – erinomaiset kyvyt luovaan toimintaan, erinomaisia johtajia ja asiantuntijoita (2,8 %).
  3. 130 tai alle: huomattavasti yli keskimääräinen älykkyys, voi saavuttaa erinomaisia tuloksia luovassa asemassa tai johtotehtävissä (6 %))
  4. 120 tai alle: Yli keskitason sijoittuva älykkyys – henkilö voi suorittaa yliopistotutkinnon, hyvällä työetiikalla hän voi saavuttaa erittäin hyvän ammatin (12 %)
  5. 110 tai alle: Korkea keskimääräinen älykkyys – henkilö suorittaa yliopisto-opinnot loppuun, mutta ne vaativat ponnistuksia. Sinnikkyydellä ja kovalla työllä tällä tasolla oleva henkilö voi saavuttaa edellisen tason sosiaalisen tason (25 %)
  6. 100 tai alle: Keskitasoinen älykkyys – henkilö voi suorittaa ylioppilastutkinnon, voi toimia keskitason työtehtävissä (25 %)
  7. 90 tai alle: Hieman keskitason alle sijoittuva älykkyys – henkilö voi suorittaa peruskoulutuksen ja työskennellä menestyksekkäästi käytännön suorittavissa ammateissa (10 %)
  8. 80 tai alle: Rajatason älykkyys - suorittaa peruskoulutuksen, mutta se vaatii ponnisteluja, menestyy hyvin erikoiskouluissa (10 %)
  9. 70 tai alle: Debiili, matala älykkyystaso – jos henkilö on hyvässä ohjauksessa, hän voi suorittaa erikoiskoulun (6,8 %)
  10. 50 tai alle: Imbesilli, alemman älykkyystason keskiväli – ei voi kouluttaa, mutta oppii suoriutumaan itse (2%)
  11. 20 tai alle: Idiootti, vakava alempi älykkyys – ei voi opettaa tai harjaannuttaa (0,2 %)
 • Miksi tämä älykkyystesti on parempi kuin muut ÄO-testit?
  Koska siihen osallistuneiden lukuisten henkilöiden ansoista se pystyy mittamaan tarkemmin älykkyyttä muihin ÄO-testeihin verrattuna.