Saatavilla olevat testit

luonnollista älykkyyttä – kaksiulotteiset kuvat 2D
2D Kuvat...

Testi koostuu tehtävistä, jotka mittaavat loogista ajattelua geometristen muotojen avulla - tehtävissä, joissa sinun on käsiteltävä geometrisiä yhteneväisyyksiä, muotoja ja kääntöjä... Samanlaisia testejä on joskus mukana pääsykokeissa, psykologisissa testauksissa ja muissa valintamenetelmissä. Geometristen muotojen suhteuttamistehtävät testaavat taitoja, joita voidaan harjoittelun avulla kehittää, mutta joihin eivät koulutustaso tai sosiaaliset lähtökohdatvaikuta.

Aloita älykkyystesti

Numeerinen älykkyys
Numerot...

Numerotestit osoittavat kykysi ratkaista matemaattisia ongelmia, työstää numeroista ja yleensäkin ajatella matemaattisesti. Testimenetelmä tutkii testattavan taitoja yhteen-, vähennys-, kerto-, ja potenssilaskuissa sekä matemaattisten jatkumoiden hallinnassa jne. Samankaltaisia tehtäviä sisältyy joskus pääsykokeisiin, psykologisiin testeihin ja muihin valintamenetelmissä. Numeerinen ajattelu voi harjoittelemalla kehittyä mutta koulutustaso, sosiaaliset lähtökohdat tai ikä eivät siihen vaikuta.

Aloita älykkyystesti